Patrole interwencyjne

W Grupach Interwencyjnych pracują profesjonalni agenci ochrony, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie i są uprawnieni do posługiwania się bronią palną, a także są uzbrojeni w środki przymusu bezpośredniego. W dodatku, są oni nieustannie doszkalani w zakresie najnowszych technik i przysługujących im praw i obowiązków. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w jednolite mundury oraz poruszają się oznakowanymi samochodami agencji.

Patrole wykonują prewencyjne objazdy wyznaczonych terenów, a także interweniują w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa klientów. W momencie odebrania sygnału alarmowego z danego obiektu, pracownicy Centrum Monitoringu wysyłają Grupy Interwencyjne znajdujące się w pobliżu, aby dotarły w jak najkrótszym czasie do wskazanego miejsca. Umożliwia to ochronę przed kradzieżą, włamaniem, próbą dezorganizacji funkcjonowania obiektu lub ochronę życia i zdrowia osób prywatnych.

Grupy Interwencyjne:

  • Wykonują objazdy prewencyjne
  • Dobrze znają patrolowany teren
  • Błyskawicznie reagują w momencie zagrożenia