Monitoring ELEKTRONICZNY

Monitoring jest najpowszechniej wykorzystywaną metodą zabezpieczenia obiektów. Jego niewątpliwymi zaletami są niewielkie koszty instalacji kamer, a także wysoka skuteczność. Jednak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, nie wystarczy samo wyposażenie systemu w zewnętrzne sygnalizatory optyczno – akustyczne. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest podłączenie kamer do całodobowej stacji monitorowania.

Umożliwia to przesyłanie obrazu z systemu kamer w czasie rzeczywistym do Centrum Monitoringu, gdzie pracownicy nieustannie sprawują kontrolę i w razie wystąpienia sygnału alarmowego, decydują o podjęciu odpowiednich kroków. Zdecydowanie zwiększa to skuteczność działań ochronnych oraz poprawia stan bezpieczeństwa klientów. Po otrzymaniu zawiadomienia z systemu alarmowego, pracownicy nawiązują połączenie wizyjne, które umożliwia im ocenę sytuacji. Pozwala to na wykluczenie ewentualnych fałszywych alarmów, a także dostosowanie skali interwencji do zaistniałych okoliczności.

Korzyści monitoringu elektronicznego

  • Monitorowanie obiektów na terenie całego kraju
  • Pełna integracja z systemem alarmowym
  • Dokładność i prezycja