Video ochrona

OFERTA VIDEO-OCHRONY

Szanowni Państwo, pragniemy Was zaprosić do nawiązania współpracy z Agencją Ochrony AJAX w nowej formule i strategii w podejściu do ochrony fizycznej. Wynika ona z corocznych drastycznych wzrostów kosztów pracowniczych takich jak płaca minimalna, ZUS, podatki itp.

VIDEO – ANALIZA

W 2017 roku wdrożyliśmy najnowocześniejszy i zaawansowany technologicznie system informatyczny, który w sposób ciągły i skuteczny eliminuje wady czynnika ludzkiego dzięki nieprzerwanej analizie obserwowanych obiektów i terenów. Polega on na modyfikacji już istniejących bądź instalacji dodatkowych kamer. Następnie system obiektowy zostaje sprzęgnięty na stałe poprzez sieć internetową z Centrum Monitoringu AJAX.

VIDEO – NADZÓR

Kamery zainstalowane u Klienta rozpoznają nieuprawniony ruch bądź naruszenie stref chronionych. Następuje komputerowa analiza poprzez oprogramowanie. Wysyłany jest do operatora Centrum Monitoringu sygnał alarmu, włamania, pożaru czy napadu. Do obiektu niezwłocznie zostaje skierowany jeden z trzech naszych patroli interwencyjnych, znajdujący się w danej chwili najbliżej obiektu. Pracownicy ochrony po wejściu na teren dokładnie sprawdzają naruszoną strefę. Następnie powiadomiony zostaje właściciel oraz policja w przypadku zatrzymania osoby niepowołanej.

VIDEO – OBCHÓD

Dodatkową funkcją naszego systemu jest elektroniczne wykonywanie obchodów. Polega to na okresowej (np. co godzinę) zaprogramowanej w określonej porze dnia i nocy analizie obrazu z kamer. Program porównuje go z obrazem wzorcowym. W momencie wykrycia różnic bądź nieprawidłowości system reaguje sygnałem alarmu w celu sprawdzenia przyczyny różnic. Operator Centrum na ten alarm podejmuje działania zgodnie z ustalonymi procedurami.

SYSTEMY WDROŻONE

Wyżej wymienione przedstawione systemy z powodzeniem i najwyższą skutecznością działają już nieprzerwanie w takich firmach jak: Balex, Almares, Cementownia Wejherowo, Klimatyzacja-Nowak Kębłowo, targowiska miejskie, place budowy firmy MTM, szkoły samorządowe, hale sportowe i inne mniejsze obiekty.

KOSZTY

Cena video-ochrony realizowanej poprzez proponowany system jest nawet 10-krotnie niższa w porównaniu ze standardową ochroną fizyczną – zachowując identyczną a nawet według naszych doświadczeń znacznie wyższą skuteczność ochrony obiektów.

UBEZPIECZENIE

Jako profesjonalna firma z dużym doświadczeniem posiadamy dwie polisy ubezpieczeniowe: obowiązkową – wymaganą oraz drugą wykupioną dodatkowo. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń zostaną one automatycznie uruchomione w celu zaspokojenia ewentualnego roszczenia po stronie Klienta.

ZAPROSZENIE DO NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY

Pragniemy Państwa zaprosić do nawiązania współpracy w celu znaczącego obniżenia kosztów ponoszonych na ochronę firm lub obiektów. Zaproponujemy dedykowane indywidualnie rozwiązania i udzielimy wyczerpujących i szczegółowych wyjaśnień na ewentualne pytania z Państwa strony.

Korzyści video ochrony

  • Szczegółowa analiza z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji (AI)
  • Optymalizacja kosztów
  • Automatyczna i ciągła analiza ruchu oraz chronionych stref
  • Szybka reakcja patrolu interwencyjnego w przypadku wykrycia zagrożenia
  • Systemy przetestowane i sprawdzone w dużych firmach
  • Integracja z systemem AJAX