Ochrona fizyczna osób i mienia

Nasza agencja oferuje także usługi ochrony stacjonarnej w zakresie ochrony osób lub mienia. Działania te opierają się o stałą obecność pracowników firmy na terenie strzeżonego obiektu lub w otoczeniu chronionej osoby. Nasi agenci są specjalnie szkoleni do sprawowania tego typu usług, charakteryzują się nienaganną kulturą osobistą, poufnością, profesjonalizmem oraz gotowością do działania w razie zagrożenia. Są oni odpowiednio wyposażeni, aby móc interweniować w sytuacji kryzysowej, a ponadto są w nieustannym kontakcie z naszą centralą i Grupami Interwencyjnymi.

Dodatkowo, system zmianowy pozwala wyeliminować ryzyko związane ze zmęczeniem obsługi lub zaangażowaniem się w prywatne relacje z ochranianymi osobami. Zakres działań oraz najodpowiedniejszych pracowników do danych działań zawsze dobieramy indywidualnie, w zależności od potrzeb i oczekiwań danego klienta. Wszyscy pracownicy posiadają służbowe uniformy dostosowane do charakteru sprawowanych usług oraz wyposażone w emblematy agencji.