Systemy kamer CCTV

Z języka angielskiego closed circuit television oznacza w tłumaczeniu dosłownym „telewizję o zamkniętym obwodzie”, w naszym języku jednak jest to określane jako telewizja przemysłowa. Jest to system kamer, który pozwala na obserwację rejestrowanego przez nie obrazu za pomocą odpowiednich urządzeń, włączonych do właściwej sieci. Od zwykłej telewizji różni się ona tym, że dostęp do kamer mają tylko osoby znajdujące się centrum odbiorczym, nie zaś dowolni użytkownicy poprzez różne odbiorniki.

Głównym celem instalowania kamer CCTV jest zwiększenie bezpieczeństwa w określonych obszarach, najczęściej użyteczności publicznej, takich jak szkoły, banki, supermarkety, urzędy, lotniska, czy też nawet ulice miast. Coraz częściej są one jednak wykorzystywane także przez firmy oraz klientów indywidualnych. Obraz rejestrowany przez system kamer przesyłany jest do odpowiednich monitorów poprzez system radiowy lub kabel i umożliwia kontrolę nad zdarzeniami zachodzącymi w czasie rzeczywistym na śledzonym obszarze.

Co umożliwia instalacja kamer CCTV?

  • szybkie reagowanie odpowiednich służb ochrony w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej
  • dostosowanie skali interwencji do zaistniałej sytuacji
  • gromadzenie nagrań w archiwach, dzięki czemu mogą one posłużyć jako materiał do odtworzenia przebiegu zdarzeń
  • identyfikację twarzy osób znajdujących się w zasięgu kamery, co pomaga w namierzeniu ewentualnych złodziei i włamywaczy
  • zdalne sterowanie kamerami w zależności od potrzeb
  • podniesienie bezpieczeństwa budynków i obszarów poddawanych obserwacji